15:27 Västernorrlands Län
Just nu pågår 18 större vägarbeten.
562
Skönsmon
Vägarbete (5)
Väg 562 från Cirkulationsplats Skönsmon till Öster om Sundsvalls Central båda riktningarna
Ombyggnation av vägen. Om möjligt välj annan väg. Räkna med förlängd restid.
Preliminär sluttid: 2023-11-30 17:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av vägen. Om möjligt välj annan väg. Räkna med förlängd restid.
914
Skorped
Vägarbete (5)
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Förstärkning av väg samt trumbyten och dikning. Vägen är helt avstängd under dagtid.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förstärkning av väg samt trumbyten och dikning. Vägen är helt avstängd under dagtid.
562
Nolby
Vägarbete (5)
Väg 562 från Nolby till Sundsvall C båda riktningarna
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med trafikljus i höjd med Kubikenborgsområdet.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med trafikljus i höjd med Kubikenborgsområdet.
332
Gålån
Vägarbete (5)
Väg 332 från Gålån till Mäland båda riktningarna
Gålåbron avstängd för trafik på grund av skada i konstruktionen .
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Gålåbron avstängd för trafik på grund av skada i konstruktionen .
Vägarbete (4)
E4 från Trafikplats Vivstavarv (232) till Trafikplats Timrå (231) i riktning mot Gävle
Räckesarbete i höjd med Timrå. Arbetet sker kväll/natt mellan kl: 18:00-06.00. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete i höjd med Timrå. Arbetet sker kväll/natt mellan kl: 18:00-06.00. Risk för begränsad framkomlighet.
Österås
Vägarbete (4)
E4 från Österås till Veckefjärden i riktning mot Gävle
Etableringsarbete. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-06-12 16:00
Mer info & Karta
Etableringsarbete. Ett körfält avstängt.
86
Strömås
Vägarbete (4)
Väg 86 från Strömås till Kovlandsmon båda riktningarna
Breddning av korsning v86/v320. Trafik regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Breddning av korsning v86/v320. Trafik regleras med trafikljus.
305
Fanbyn
Vägarbete (4)
Väg 305 från Fanbyn till Stöde båda riktningarna
Broarbete på bro över Ljungan. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete på bro över Ljungan. Begränsad framkomlighet.
315
Överturingen
Vägarbete (4)
Väg 315 från Överturingen till Ytterturingen båda riktningarna
Broarbete, omledning sker via tillfällig väg och bro intill arbetsplatsen och trafiken regleras med trafikjus
Preliminär sluttid: 2023-07-03 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, omledning sker via tillfällig väg och bro intill arbetsplatsen och trafiken regleras med trafikjus
315
Överturingen
Vägarbete (4)
Väg 315 från Överturingen till Ytterturingen båda riktningarna
Broarbete, omledning sker via tillfällig väg och bro intill arbetsplatsen och trafiken regleras med trafikjus.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, omledning sker via tillfällig väg och bro intill arbetsplatsen och trafiken regleras med trafikjus.
315
Haverö
Vägarbete (4)
Väg 315 från Haverö till Kölsillre båda riktningarna
Broarbete. Trafiken leds på tillfällig väg och regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2023-10-26 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafiken leds på tillfällig väg och regleras med trafikljus.
320
Kovland
Vägarbete (4)
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Trafiksignalreglering för tillfällig väg via pendlarparkering. Risk för köbildning och väntetid.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Trafiksignalreglering för tillfällig väg via pendlarparkering. Risk för köbildning och väntetid.
331
Ärtrik
Beläggningsarbete (4)
Väg 331 från Ärtrik till Nordanåker båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2023-07-14 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots. Risk för stenskott.
562
Stockviksverken
Vägarbete (4)
Väg 562 från Stockviksverken till Nolby båda riktningarna
Arbete med gång- och cykelbana vid cirkulationsplats. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2024-09-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med gång- och cykelbana vid cirkulationsplats. Arbetsfordon på vägen.
622
Fillan
Vägarbete (4)
Väg 622 från Trafikplats Fillan till Skön båda riktningarna
Ombyggnation av väg 622. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av väg 622. Begränsad framkomlighet
815
Klocke
Vägarbete (4)
Väg 815 från Klocke till Grubbe i riktning mot Grubbe
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2023-06-29 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
884
Norum
Vägarbete (4)
Väg 884 från Norum till Näske båda riktningarna
Dikningsarbete mellan Näske och Norum. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete mellan Näske och Norum. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
914
Skorped
Vägarbete (4)
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Förstärkning av väg samt trumbyten och dikning.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förstärkning av väg samt trumbyten och dikning.
Källa: Trafikverket/Trafikradion.com

Trafikinformation
Västernorrlands Län
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion