14:59 Västra Götalands Län
Just nu pågår 75 större vägarbeten.
Göteborg
Gamlestadsvägen
Vägarbete (4)
Gamlestadsvägen mellan Tideräkningsgatan och Lärjeholmsvägen i Göteborg kommun
Byte av tätskikt på bron över ån. Trafiksignaler reglerar trafiken dygnet runt. 16-19 juni kommer bron vara totalavstängd.
Preliminär sluttid: 2023-06-19 08:00
Mer info & Karta
Byte av tätskikt på bron över ån. Trafiksignaler reglerar trafiken dygnet runt. 16-19 juni kommer bron vara totalavstängd.
Mölndal
Vägarbete (4)
Wallinsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Gatu- och VA-arbete på Wallinsgatan för nya fastigheter. Gatan är avstängd i etapper som flyttas längs gatan. Tillfällig väg mellan Wallinsgatan och Bifrostgatan finns i öster så att alla fastigheter är nåbara. Gång- och cykel kan passera avstängningen.
Preliminär sluttid: 2023-09-01 17:00
Mer info & Karta
Gatu- och VA-arbete på Wallinsgatan för nya fastigheter. Gatan är avstängd i etapper som flyttas längs gatan. Tillfällig väg mellan Wallinsgatan och Bifrostgatan finns i öster så att alla fastigheter är nåbara. Gång- och cykel kan passera avstängningen.
Göteborg
Hisingen / Oljevägen
Vägarbete (4)
Oljevägen mellan E6.21/E6.20 (Hisingsleden) och Stamgårdsvägen i Göteborg kommun
Tryckbrunn oljevägen
Preliminär sluttid: 2023-07-07 18:00
Mer info & Karta
Tryckbrunn oljevägen
156
Bäckäng
Vägarbete (4)
Väg 156 från Bäckäng till Cirkulationsplats Svenljunga båda riktningarna
VA Schakt. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
VA Schakt. Trafikljusreglerad
3026
Vrå
Vägarbete (4)
Väg 3026 från Vrå till Bällefors kyrka båda riktningarna
Byte av flera vägtrummor. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-06-11 16:00
Mer info & Karta
Byte av flera vägtrummor. Följ orange vägvisning.
Mölndal
Vägarbete (4)
Baazgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
VA-arbete mellan Storgatan och Rundbergsgatan. Gatan är stängd för genomfart. Alla fastigheter är nåbara för transporter och dig som boende följ hänvisad väg.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:30
Mer info & Karta
VA-arbete mellan Storgatan och Rundbergsgatan. Gatan är stängd för genomfart. Alla fastigheter är nåbara för transporter och dig som boende följ hänvisad väg.
1735
Björnrydet
Vägarbete (4)
Väg 1735 Björnrydet till Gullered S båda riktningarna
Vägen avstängd med anledning av förstärkningsåtgärder. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd med anledning av förstärkningsåtgärder. Följ orange vägvisning.
Storgatan
Vägarbete (5)
Storgatan vid Haga Kyrkogata, i båda riktningar.
Avstängt på grund av arbeten med VA-ledningar och gatuarbete samt att tidigare endast tillåten södertrafik inte följdes av trafikanter.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:30
Mer info & Karta
Avstängt på grund av arbeten med VA-ledningar och gatuarbete samt att tidigare endast tillåten södertrafik inte följdes av trafikanter.
Storgatan
Vägarbete (5)
Storgatan vid Haga Kyrkogata, i båda riktningar.
Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Södergående är gatan öppen. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan för nya byggnader.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:30
Mer info & Karta
Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Södergående är gatan öppen. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan för nya byggnader.
Göteborg
Mölndalsvägen
Vägarbete (4)
Mölndalsvägen mellan Varbergsbron/Varbergsgatan och E6 (Strindbergsbron) i Göteborg kommun
Arbeten med GC-bana ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 18:00
Mer info & Karta
Arbeten med GC-bana ett körfält avstängt.
Hörngatan
Vägarbete (4)
Hörngatan AVSTÄNGT Ej genomfart i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vatten- och avlopparbete i området. Grävning i vägbana. Avstängd del på Hörngatan, med grävning i etapper. Påbörjas strax norr om korsning med Hjortmossegatan och löper norrut ca 200 meter om nämnda korsning. Förslag på omledningsväg via Lasarettsvägen och Hjortmosseporten (begränsad höjd) och Drottninggatan eller del av Hjortmossegatan öster om Drottninggatan. För gående och cyklister finns framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 17:00
Mer info & Karta
Vatten- och avlopparbete i området. Grävning i vägbana. Avstängd del på Hörngatan, med grävning i etapper. Påbörjas strax norr om korsning med Hjortmossegatan och löper norrut ca 200 meter om nämnda korsning. Förslag på omledningsväg via Lasarettsvägen och Hjortmosseporten (begränsad höjd) och Drottninggatan eller del av Hjortmossegatan öster om Drottninggatan. För gående och cyklister finns framkomlighet.
Mölndal
Vägarbete (4)
Barnhemsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Barnhemsgatan avstängd mellan Storgatan och Villagatan. Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Barnhemsgatan avstängd mellan Storgatan och Villagatan. Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan.
Göteborgsvägen
Vägarbete (4)
Göteborgsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Återställningsarbete utförs på Göteborgsvägen. Boende/besökare får tillgång till sina fastigheter utmed sträckan. Övriga trafikanter hänvisas via Karlstorpsvägen. Begränsad framkomlighet på gång- eller cykelbana, underlaget är grov grus utmed Göteborgsvägen. Cyklister- och gående hänvisas istället via Starkoddervägen-Tallskogsvägen-Kronogårdsvägen med hänvisningspilar.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 14:00
Mer info & Karta
Återställningsarbete utförs på Göteborgsvägen. Boende/besökare får tillgång till sina fastigheter utmed sträckan. Övriga trafikanter hänvisas via Karlstorpsvägen. Begränsad framkomlighet på gång- eller cykelbana, underlaget är grov grus utmed Göteborgsvägen. Cyklister- och gående hänvisas istället via Starkoddervägen-Tallskogsvägen-Kronogårdsvägen med hänvisningspilar.
Göteborg
Sankt
Vägarbete (4)
Sankt Pauligatan mellan Lundgatan och Ingeborgsgatan i Göteborg kommun
Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2023-08-15 18:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
Mölndal
Vägarbete (4)
Taljegårdsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med att bygga ny busshållplats samt gång- och cykelvägar för området GoCo.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med att bygga ny busshållplats samt gång- och cykelvägar för området GoCo.
Vägarbete (5)
Danska vägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen.
Preliminär sluttid: 2024-09-30 06:44
Mer info & Karta
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen.
Bergkullevägen
Vägarbete (4)
Bergkullevägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fjärrvärmearbete utmed gång- och cykelbanan på Bergkullevägen. Avser delen mellan Betesgatan och strax öster om vändsingan för buss. En körfält avstängt och framkomlighet för trafikanter regleras med trafikljus. Gående och cyklister får framkomlighet via tillfällig gång- och cykelbana.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Fjärrvärmearbete utmed gång- och cykelbanan på Bergkullevägen. Avser delen mellan Betesgatan och strax öster om vändsingan för buss. En körfält avstängt och framkomlighet för trafikanter regleras med trafikljus. Gående och cyklister får framkomlighet via tillfällig gång- och cykelbana.
Göteborg
Sankt
Vägarbete (4)
Sankt Pauligatan mellan Ingeborgsgatan och Willinsbron/Norra Gubberogatan i Göteborg kommun
Arbete med fjärrvärme. Trafikljus reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2023-10-12 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärme. Trafikljus reglerar trafiken.
Vägarbete (4)
Frölundagatan vid Pedagogen, i båda riktningar.
Vattenledningsarbete på Frölundagatan mellan Gammagatan och Fässberg Västergård. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus.
Preliminär sluttid: 2023-08-14 17:00
Mer info & Karta
Vattenledningsarbete på Frölundagatan mellan Gammagatan och Fässberg Västergård. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus.
Karlstorpsvägen
Vägarbete (4)
Karlstorpsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Schakt för vatten- och avloppsarbete. Fordonstrafiken regleras med trafikljus. Gående och cyklister ombedes passera på östra sidan om arbetet. Förslag på alternativ färdväg; E45 eller Hörngatan, Lasarettsvägen
Preliminär sluttid: 2023-07-07 16:00
Mer info & Karta
Schakt för vatten- och avloppsarbete. Fordonstrafiken regleras med trafikljus. Gående och cyklister ombedes passera på östra sidan om arbetet. Förslag på alternativ färdväg; E45 eller Hörngatan, Lasarettsvägen
42
Fristad
Vägarbete (4)
Väg 42 från Cirkulationsplats Fristad till Fristads hed båda riktningarna
Byggnation av en gång och cykelport. Södergående riktning leds om. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av en gång och cykelport. Södergående riktning leds om. Följ orange vägvisning.
Mölndal
Vägarbete (4)
Hagåkersgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med vatten och avloppsledningar i Hagåkersgatan. Hagåkersgatan är stängd för genomfart mellan nummer 26 och 28 (Mellan Torallagatan och Piltegatan). Samtliga fastigheter är nåbara genom omledning via andra gator.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vatten och avloppsledningar i Hagåkersgatan. Hagåkersgatan är stängd för genomfart mellan nummer 26 och 28 (Mellan Torallagatan och Piltegatan). Samtliga fastigheter är nåbara genom omledning via andra gator.
Vägarbete (4)
Bifrostgatan vid Häradsgatan, i båda riktningar.
Vid Bifrostgatan, i korsningen med Häradsgatan, sker arbete med vattenledningar åt Göteborgs stad. Tillfälliga körfält och begränsad framkomlighet förekommer.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Vid Bifrostgatan, i korsningen med Häradsgatan, sker arbete med vattenledningar åt Göteborgs stad. Tillfälliga körfält och begränsad framkomlighet förekommer.
Kungsportsvägen
Vägarbete (4)
Kungsportsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Ombyggnation av del på Kungsportsvägen, mellan Ekholmsgatan och Nordewallsgatan. Gående hänvisas till södra sidan utmed Kungsportsvägen förbi aktuell vägarbete. Cyklister rekommenderas cykla utmed Hjulkvarnelundsvägen Förslag på framkomlighet för boende i området: Lennart Torstensonsgatan
Preliminär sluttid: 2023-07-11 06:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av del på Kungsportsvägen, mellan Ekholmsgatan och Nordewallsgatan. Gående hänvisas till södra sidan utmed Kungsportsvägen förbi aktuell vägarbete. Cyklister rekommenderas cykla utmed Hjulkvarnelundsvägen Förslag på framkomlighet för boende i området: Lennart Torstensonsgatan
Göteborg
Svalörtsgatan
Vägarbete (4)
Svalörtsgatan i Göteborg kommun
Bron över västerleden, Svalörtsgatan, är avstängd på grund av underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 12:00
Mer info & Karta
Bron över västerleden, Svalörtsgatan, är avstängd på grund av underhållsarbete.
180
Alingsås - Borås
Vägarbete (5)
Väg 180 från Sandhult till Hedared båda riktningarna
Lednignsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednignsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.
Rödjanvägen
Vägarbete (4)
Rödjanvägen i Mariestads kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
På grund av nedsatt trafiksäkerhet för alla trafikanter på Rödjanvägen stängs vägen av tillfälligt. Rödjanvägen stängs av efter en riskbedömning där tunga och bredda byggtransporter kommer att trafikera denna kurviga och smala vägen i samband med byggandet av anstalten Rödjan. Gäller genomfartstrafik mellan Gummerstadsvägen och Åsenvägen
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
På grund av nedsatt trafiksäkerhet för alla trafikanter på Rödjanvägen stängs vägen av tillfälligt. Rödjanvägen stängs av efter en riskbedömning där tunga och bredda byggtransporter kommer att trafikera denna kurviga och smala vägen i samband med byggandet av anstalten Rödjan. Gäller genomfartstrafik mellan Gummerstadsvägen och Åsenvägen
Göteborg
Vägarbete (4)
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten.
Kungsportsvägen,
Vägarbete (4)
Kungsportsvägen, avstängd för genomfart i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Ombyggnation av Kungsportsvägen, delen mellan Wilhelm Krusegatan och Ekholmsgatan. Genomfart ej möjlig, enbart boende har tillgång till sina fastigheter. Förslag till omledning via Hjulkvarnelundsvägen, alternativt följ orange hänvisningspilar.
Preliminär sluttid: 2023-07-07 17:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Kungsportsvägen, delen mellan Wilhelm Krusegatan och Ekholmsgatan. Genomfart ej möjlig, enbart boende har tillgång till sina fastigheter. Förslag till omledning via Hjulkvarnelundsvägen, alternativt följ orange hänvisningspilar.
Hjortmossegatan
Vägarbete (5)
Hjortmossegatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vatten- och avlopparbete i området. Avstängd del på Hjortmossegatan, strax väster om korsning med Karlstorpsvägen, och ca 60 meter väster om nämnda korsning är avstängd för grävning i vägbana. Förslag på omledningsväg via Karlstorpsvägen, Lasarettsvägen och Hjortmosseporten och Hörngatan. För gående och cyklister finns framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avlopparbete i området. Avstängd del på Hjortmossegatan, strax väster om korsning med Karlstorpsvägen, och ca 60 meter väster om nämnda korsning är avstängd för grävning i vägbana. Förslag på omledningsväg via Karlstorpsvägen, Lasarettsvägen och Hjortmosseporten och Hörngatan. För gående och cyklister finns framkomlighet.
E20
Alingsåsleden
Vägarbete (5)
E6 påfart från E20 (Tpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Kungsportsvägen
Vägarbete (4)
Kungsportsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Avstängd infart- och utfart från Kungsportsvägen till/från Hjulkvarnelundsvägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Avstängd infart- och utfart från Kungsportsvägen till/från Hjulkvarnelundsvägen.
1698
Aplaredsmotet
Vägarbete (4)
Väg 1698 från Aplaredsmotet till Målsryd båda riktningarna
På grund av broskada är bärigheten sänkt på denna väg. Bruttovikt 6 ton. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
På grund av broskada är bärigheten sänkt på denna väg. Bruttovikt 6 ton. Följ orange vägvisning.
2183
Vildmarksporten
Vägarbete (4)
Väg 2183 Ed Vildmarksporten till Rörviken båda riktningarna
Utförande av bärighetshöjande åtgärder på sträckan. Avvattningsåtgärder och breddning av väg. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2024-07-19 16:00
Mer info & Karta
Utförande av bärighetshöjande åtgärder på sträckan. Avvattningsåtgärder och breddning av väg. Trafikljusreglerad
Vägarbete (4)
Aminogatan vid Söderleden, i båda riktningar.
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Mölndal
Vägarbete (5)
Forsebron i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Mölndal
Vägarbete (5)
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete (4)
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete (4)
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av ny trafikplats.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av ny trafikplats.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete (5)
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
E 6
Svinesundsbron
Norrut
Vägarbete (4)
E6 vid Svinesundsbron i riktning mot Oslo
Underhållsarbete av broräcke och kantbalk. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete av broräcke och kantbalk. Följ orange vägvisning.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete (5)
E6 från Tingstadsmotet (77) till Olskroksmotet (74) båda riktningarna
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete (4)
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet. Kortare stopp kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet. Kortare stopp kan förekomma.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete (5)
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:59
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 Brunnsbomotet till Ringömotet
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-10-23 16:00
Mer info & Karta
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Göteborg
Hisingsleden
Sprängningsarbete (4)
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stop av trafiken på Hisingsleden.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stop av trafiken på Hisingsleden.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 Gunnarsgården till Västergården båda riktningarna
Ombyggnation E20 Ribbingsberg till Eling. Brobyggnation och breddning av väg.
Preliminär sluttid: 2023-07-13 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation E20 Ribbingsberg till Eling. Brobyggnation och breddning av väg.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från S Härene till Eling båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete (4)
E20 från Trafikplats Hjultorp till Gunnarsgården båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E45
Götaleden
Vägarbete (5)
E45 av-/påfart från Norra Sjöfarten (Tpl Lilla Bommenmotet) till E45 (Tpl Lilla Bommenmotet) i Göteborg kommun
Påfart till Götatunneln stängs då Norra sjöfarten dubbelriktas.
Preliminär sluttid: 2023-09-22 16:00
Mer info & Karta
Påfart till Götatunneln stängs då Norra sjöfarten dubbelriktas.
40
Borås
mot Göteborg
Vägarbete (4)
Väg 40 från Brämhultsmotet (88) till Annelundsmotet (86) i riktning mot Göteborg
Renovering av bullerplank. Begränsad framkomlighet förbi platsen.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Renovering av bullerplank. Begränsad framkomlighet förbi platsen.
46
Vägarbete (4)
Väg 46 Timmele N till Infart t Timmele k:a båda riktningarna
Ombyggnation av korsning. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av korsning. Trafikljusreglerad.
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete (4)
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Breddning av väg, trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg, trafikljusreglerad.
161
Ulseröd
Vägarbete (4)
Väg 161 från Ulseröd till Färjeläge Finnsbo båda riktningarna
Ledningsarbete. Barriär utsatt.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 23:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Barriär utsatt.
178
Orust
Vägarbete (4)
Väg 178 från Rålanda till Tegneby båda riktningarna
Trafik leds via förbiledning på tillfällig väg i samband med byggnation av rondell i Tegneby.
Preliminär sluttid: 2023-11-29 16:00
Mer info & Karta
Trafik leds via förbiledning på tillfällig väg i samband med byggnation av rondell i Tegneby.
E20
Alingsås
Vägarbete (5)
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.
Preliminär sluttid: 2023-06-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.
186
Tengene
Vägarbete (4)
Väg 186 från Tengene kyrka till Lunnevi båda riktningarna
Byggnation av ny rondell. Vakt reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny rondell. Vakt reglerar trafiken.
190
Gråbo - Sollebrunn
Beläggningsarbete (4)
Väg 190 från Sollebrunn till Gräfsnäs båda riktningarna
Trafiken regleras med vakt och lots.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Trafiken regleras med vakt och lots.
190
Brobacka
Vägarbete (4)
Väg 190 Brobacka till Brogården båda riktningarna
Belysningsarbete. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete. Trafikljusreglerad
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete (4)
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Björlandavägen båda riktningarna
Breddning av väg. Trafiksignalreglerad
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg. Trafiksignalreglerad
574
Ellesbovägen
Vägarbete (4)
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfallsmotet (84) båda riktningarna
Kabelarbete. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete. Trafikljusreglerad
744
Sollids
Vägarbete (4)
Väg 744 från Sollids fyr till Mollösund båda riktningarna
Underhållsarbete. Trafiksignalreglerad
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Trafiksignalreglerad
751
Färjeläge
Vägarbete (4)
Väg 751 från Färjeläge Fruvik till Kättorp båda riktningarna
Förstärkningsarbete
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete
851
Öv
Vägarbete (4)
Väg 851 från Öv Tuntorp till Giljan båda riktningarna
Förstärkningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och väntetid upp till 30 min kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och väntetid upp till 30 min kan förekomma.
988
Hogdalsmotet
Vägarbete (4)
Väg 988 från Hogdalsmotet (113) till Stene båda riktningarna
Arbete med bergsskärningar. Trafiksignalreglerad
Preliminär sluttid: 2023-07-14 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bergsskärningar. Trafiksignalreglerad
1061
Hogdals
Vägarbete (4)
Väg 1061 från Hogdals kyrka till Råsshult båda riktningarna
Arbete med bergsskärningar. Vägen är avstängd och trafiken leds om via närliggande vägar. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bergsskärningar. Vägen är avstängd och trafiken leds om via närliggande vägar. Följ orange vägvisning.
1757
Lundaskog
Vägarbete (4)
Väg 1757 från Lundaskog till Sandared båda riktningarna
Vägräckesarbeten. Trafiken kommer att regleras med hjälp utav vakter, även skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Vägräckesarbeten. Trafiken kommer att regleras med hjälp utav vakter, även skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång.
1848
Sibbarp
Beläggningsarbete (4)
Väg 1848 från Sibbarp till Skällared båda riktningarna
Beläggningsarbete. Risk för stenskott och slirig vägbana. Om möjligt välj annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för stenskott och slirig vägbana. Om möjligt välj annan väg.
1968
Kilanda
Vägarbete (4)
Väg 1968 Kilanda till Brogården båda riktningarna
Arbete med nedtagning av luftburen ledning. Trafikdirigering/Flaggvakter kan förekomma vissa tider på dygnet.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Arbete med nedtagning av luftburen ledning. Trafikdirigering/Flaggvakter kan förekomma vissa tider på dygnet.
1980
Skepplanda
Vägarbete (4)
Väg 1980 Skepplanda till Infart t Skepplanda k:a båda riktningarna
Lednings/telearbete. Uppgrävning av Brunn. Flaggvakter.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Uppgrävning av Brunn. Flaggvakter.
2115
Skottbacka
Vägarbete (4)
Väg 2115 från Skottbacka till Ed Bergslätt båda riktningarna
Renovering av Hökedal bro. Trafiksignalreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Renovering av Hökedal bro. Trafiksignalreglerad.
2504
Fåglum
Vägarbete (4)
Väg 2504 från Fåglum till Vägatorp båda riktningarna
Standardhöjande åtgärder. Trafiksignalreglerad
Preliminär sluttid: 2023-10-15 16:00
Mer info & Karta
Standardhöjande åtgärder. Trafiksignalreglerad
2650
Knutskvarn
Beläggningsarbete (4)
Väg 2650 från Knutskvarn till Lindspång båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen med vakt och lots. Risk för stenskott och slirig vägbana. Välj om möjligt annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen med vakt och lots. Risk för stenskott och slirig vägbana. Välj om möjligt annan väg.
Källa: Trafikverket/Trafikradion.com

Trafikinformation
Västra Götalands Län
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion